Svensk/norskt Kultur- och informationscenterNorsk Veteranmuseum/ Svensk Norskt Kulturcenter i Furudals Bruk öppnades 1994 som en följd av att ett stort antal veteraner från Reservpolititroppenes förening träffades i Furudal 1992 för att planera sitt 50-årsjubileum till minne av sin utbildning i Sverige 1944-1945. 
Den 100 kvadratmeter stora utställningen har idag växt sig fyra gånger så stor, och har kompletterats på ett naturligt sätt, dels genom de teman som tagits upp på den årliga träffen 'Norsk veterandag i Furudals Bruk', dels på veteranernas egna initiativ.
Finansieringen har hela tiden ordnats med generösa bidrag och donationer från både Norge och Sverige, från både myndigheter och privatpersoner.
Den övergripande målsättningen är att utgöra ett viktigt besöksmål som förmedlare av de allmänmänskliga begreppen: empati, solidaritet och civilkurage i anslutning till berättelsen om det dramatiska flyktingdramat, då cirka 60.000 norska medborgare flydde över gränsen till Sverige, orsakat av den tyska ockupationen av Norge 1940-1945.
Museet kan även erbjuda logi med ett tiotal bäddar.