FöreningenFöreningen vill ideellt och ekonomiskt verka för ett ökat kulturutbyte mellan Sverige och Norge, samt berätta om utbildningen av norsk polititropp/reservpoliser som skedde i Sverige under andra världskriget