Lägren


Museet baseras på de norska polistruppernas- Polititroppernes- historia i Sverige 1943-1945, den så kallade "hemliga armén". Dessa trupper tränades i läger runt om i Sverige.

Här fanns utbildningsläger för rikspolis och hamnpolis, skytte och tunga vapen, bataljoner, rekryter, pionjär- och sjukvård, lottor och signalister, motorkurser med flera.
I Ore socken i Dalarna, där Furudal ligger, fanns två bataljonsläger i Skålmyra och Tappudden.