POLITITROPPENE

Norsk "hemlig" armé i Sverige
1943-1945

I Furudals Bruk finns ett museum som baseras på norska polistruppernas - polititroppernas - historia 1943-45. Dessa trupper tränades i läger runt om i Sverige. Mer om dessa läger kan Du läsa här.

Varje år sedan 1994 blir Furudals Bruk norskt, i början av juni (klicka på nyheter för aktuellt datum). Då firas Veterandagen med stort norskt kulturprogram.

Museet har kommit till med stöd både från företag och svenska och norska myndigheter. Även polititropp-veteranerna själva har bidragit med fotografier, gamla ID-kort, o.s.v. Målsättningen med museet är bl.a. att stimulera, underlätta och bidra till ett folkligt svenskt-norskt kulturutbyte.


entrébild