< Tillbaka

Utan kvinnorna hade det inte gått

Norge-Sverige 1940-1945

Omkring 20000 norska kvinnor lämnade hemlandet och flydde över gränsen till Sverige under krigsåren 1940-1945. Orsakerna till deras flykt var många. En stor del tvingades fly på grund av illegalt arbete inom Hjemmefronten mot den nazityska ockupationsmakten. Efter att naziregimen i februari 1943 infört en fruktad lag om allmän arbetstjänst flydde allt fler, bland andra ett flertal sjuksköterskor.
Göran von Knorring berättar i sin bok om ett antal norska kvinnors illegala arbete i Norge, påtvingad flykt och viktiga uppgifter i Utefronten i Sverige. Vi möter kvinnor som kurirer, lottor och kontorister, som sjuksköterskor, sjukvårdsbiträden och tandsköterskor inom de norska militära styrkorna. Men här finns även skådespelerskor, författarinnor, musiker och sångerskor som använde kulturen som vapen. Vi läser om livsfarligt spel med naziregimens makthavare, och vi följer ett stort antal unga norskor som tog emot och behandlade de befriade, svårt sjuka koncentrationslägerfångarna som kom till Ramlösa med de "vita bussarna".

Göran von Knorring är fil mag i etnologi med intresse för militär kulturhistoria. Sedan 1985 har han arbetat som arkivarie/projektledare vid Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm. Han har varit redaktör för ett antal böcker och publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar inom främst militär- och företagshistoria.
Sedan 1999 är han styrelseledamot i Svensk/Norskt Kulturcenter som bland annat driver Norsk Veteranmuseum i Furudal i Dalarna. Museet visar norrmännens frihetskamp, utbildning i Sverige inom de norska militära styrkorna (Polititroppene) 1943-1945 och deras inmarsch i Norge.

Nedan ett utdrag från en artikel i SvDHela artikeln:
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_1408593.svd
Publicerad: 27 juni 2008

När Hitlers skugga svepte in över Norge

KRISTIDER Den tyska ockupationen av Norge 1940-45 förde med sig politiska rävspel och en kaotisk motståndsrörelse. I två nya populärhistoriska böcker sammanfattas det norska dramat och kvinnornas roll i motståndskampen.

...Om dessa kvinnliga hjältar hamnat i skymundan i Lennart Oldenburgs fram­ställning, har Göran von Knorring ägnat dem ett helt äreminne i Utan kvinnorna hade det inte gått. Norge-Sverige 1940-1945 (Furudal International - Svenskt/Norskt Kulturcenter). Med en överväldigande stoffmängd och en detaljrikedom som inte står Oldenburgs efter riktar författaren sökarljuset mot kvinnornas roll i motståndskampen, i synnerhet den som bedrevs på svensk botten. När de norska polititropperne på hösten 1943 i Sverige drillades till kommandosoldater eller sabotörer, stod det ofta norska kvinnor bakom dem. I de norska lägrens närhet ­eller vid norska legationen i Stockholm och alla dess olika kontor arbetade de med skilda uppgifter: som medhjälpare i det norska flyktingmottagandet, som kockor vid de norska skogshuggarförläggningarna - ofta tvingades ju flyende norrmän ta ­anställning i svensk skogsnäring, i väntan på vidare transport till förband i England eller Norge - som lottor eller instruktörer i norsk lottautbildning, som aktiva i sjukvård och Röda kors-verksamhet, som kurirer i den hemliga underrättelseverksamheten, som journalister i eller distributörer av motståndsrörelsens press inom eller utom Norge.

En lång rad kvinnoöden har von Knorring kartlagt, och de personliga detaljerna gör ofta läsningen lika spännande som ­gripande. Den upproriska gymnasisten Elisabeth Schweigaard, som med fara för eget liv agerade kurir för att förvarna ­befolkningen i Skien om förestående ­Gestapo-arresteringar och sedan fortsatte med chiffrering av telegram till London, hann aldrig avlägga någon egen studentexamen. Men efter frigörelsen fick hon, som tack för sina insatser, hämta examensbeviset för en avlagd illegal student­examen från sin gamla skola. Hon blev med tiden Norges första kvinnliga justitieminister och under hela 20 år domare i Norges ­högsta domstol. Det dröjde innan det fulla erkännandet kom för vad hon uträttat. Men på hennes medalj och diplom stod det till sist: "Norge takker deg".

Thure Stenström*

* Professor em i litteratur­vetenskap vid Uppsala universitet.

< Tillbaka