Den glömda armén

Medan Norge var ockuperat av Nazi-Tyskland rustade Sverige i hemlighet en armé för broderfolket. Totalt värvades över 20 000 norska flyktingar, flertalet till de så kallade "polititroppene". l trots mot neutralitetspolitiken fick de svensk utbildning och vapen.
Hur kunde det ske, till en början bakom ryggen på den svenska regeringen och militärledningen? Hur kunde det fortgå, även sedan tyskarna fått kännedom om projektet? Varför "glömdes" armén bort?

Anders Johansson ger oss svaren och låter oss träffa den man som tog initiativet, kriminologien "Revolver-Harry" Söderman. Vi får läsa om Per Albin Hansson, Tage Erlander; förrädaren Vidkun Quisling och motståndsmännen Thor Heyerdahl. Anders Johansson har en 35-årig erfarenhet som journalist på Dagens Nyheter. Genom ett omfattande forsknings- och intervjuarbete har han levandegjort ett bortglömt kapitel i förhållandet mellan Norge och Sverige. For detta förtjänar Anders Johansson både att läsas och hedras.

< Tillbaka