Torgny Segerstedt

Han var en opinionsbildare som före och under andra världskriget aldrig dagtingade med sitt samvete och som oförtröttligt stod det onda emot. Han var en motståndsman och ett moraliskt föredöme när häri i skuggan av naziststöveln hävdade att alla folk har rätt till sin frihet och sin egen livsform.
Än i dag är Segerstedt dock kontroversiell. Man hävdar på sina håll att den svenska samlingsregeringens eftergiftspolitik efter Tysklands ockupation av Norge var ”realistisk” och att de av Segerstedt kritiserade inskränkningarna av pressfriheten var ”förnuftiga”.

Kenne Fant ger en bred skildring av Segerstedts liv och karriär med särskild uppmärksamhet på hans motstånd mot nazismen.

< Tillbaka