De olika lägren
Mossebo Jönköpings län. Signalisutb.

 

 

Lägren i Sverige

 

 

uppställning

Öreryd Jönköpings län.
Från 22 september 1944
Mottagningsläger
Skytteläger
Bataljonsläger
Mauritzberg Östergötlands län.
Från 16 januari 1945
Utbildning av hamnpoliser.
Vapenutbildning
Ekersta Södermanlands län.
Från 16 januari 1945
Rekrytläger
Vapenutbildning
Berga Stockholms län.
Från 16 januari 1945
Lotta-utbildning
Motorkurser
Vapenutbildning
Mälsåker Södermanlands län. Skytteläger
Befälsutbildning
Kurser med tunga vapen
Toresta Uppsala län. Vidare reseläger
för Englands-farare
Gottröra Uppsala län. Rikspolisutbildning.
Färnabruk Västmanlands län. Skytteläger
Rekrytläger
Holmarudden Västernorrlands län Rekrytläger
Baggböle Västernorrlands län Rekrytläger
Tappudden Kopparbergs län. Skytteläger
Bataljonsläger
Pionjärutbildning
Älgberget Kopparbergs län. Skytteläger
Senare utbildningsläger för
motståndsmän i hemmafronten.
Skålmyra Kopparbergs län. Skytteläger
Rekrytläger
Bataljonsläger
Bäckehagen Kopparbergs län. Skytteläger
Stråtenbo Kopparbergs län. Sjukvårdsutbildning
Voxna Gävleborgs län. Pionjärs- och
sambandsutbildning.