Svensk/Norskt Kulturcenter

Föreningen SVENSK/NORSKT kulturcenter har till syfte att ideellt och ekonomiskt verka för ett ökat kulturutbyte mellan Sverige och Norge. De har också som syfte att förmedla och berätta om utbildningen av norsk polititropp som skedde i Sverige under andra världskriget. Det är med detta syfte som Norsk Veteranmuseum har skapats. Föreningens stadgar finns att läsa här.

Föreningen har en styrelse som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Dessutom består styrelsen av ett antal ledamöter.

Styrelsens mål är att få kontakt och skapa en dialog med föreningens övriga medlemmar, men även med andra som är intresserade av Polititropperna och andra välrldskriget.

Styrelsens ambition år även att värva nya medlemmar till föreningen. Tycker Du att vår verksamhet känns intressant och tycker Du att krigsåren 1940-1945 är värda att minnas kanske ett medlemsskap i vår förening är något för dig. Inte minst tror vi att barn och barnbarn till våra veteraner från Polititropperna kan känna behov av att bevara lite av tiden som var ofruktens år.

Medlemsavgiften är 250 SEK och 50 SEK för familjemedlem. Inbetalning av medlemsavgiften sker på följande sätt:

Inbetalning i Sverige till svenskt postgirokonto: 6371962-9 , bankgiro: 5866-5845

Inbetalning i Norge till norskt postgirokonto: 78740706763, bankgiro: 8398 10 21552

Glöm inte att på postgiroblanketten att ange Ditt namn och Din adress.

Norsk soldat